G Byron jest autorem znakomitego utworu o tytule „Giaur”. Dzieło to ukazuje czytelnikowi losy pewnego młodego człowieka, który trafia do Turcji. Kraj ten jest dla bohatera zupełnie obcym terenem, nas którym nie potrafi się odnaleźć. Dodatkowo ma on problemy z porozumiewaniem się z mieszkańcami owego kraju. Jego przeżycia przepełnione są wydarzeniami dramatycznymi. Bohater szargany jest wewnętrznymi rozterkami, cierpi. Dzięki tej wiedzy wysnuć można przypuszczenia, iż dzieło to zawiera główne cechy romantyczne. Jednak aby wiedzę tą poprzeć konkretnymi przykładami, należy się z nią odpowiednio dobrze zapoznać.Wypracowanie to jest właśnie taką formą zapoznania. Tematyka i cechy romantyczne, to główne przesłanie tej pracy, która skupia się prawie wyłącznie na tych zagadnieniach. Poddana analizie zostaje całe treść utworu, a odpowiednie fragmenty dokładnie omówione. Praca ta jest bardzo dobrą formą przygotowywania się do sprawdzianu z lektury lub jej omawiania na lekcjach języka polskiego. Wypracowanie składa się z 508 słów.

.

Tematyka i cechy romantyczne w utworze „Giaur” Byrona – pobierz