Tandem Zamoyski-Batory był jedną z najsprawniejszych machin w epoce nowożytnej, co doskonale jest widoczne w czterotomowej serii „Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego„. Opowiada bowiem ona nie tylko o samych działaniach wojennych, ale też i o mechanizmach dowódczych, o tym, co działo się na tak zwanym zapleczu wojny. Bowiem same wojsko podczas bitwy to tylko wycinek tego, co faktycznie dzieje się na wojennym teatrze. Istotna jest też ta cała otoczka, która temu towarzyszy, a więc zwykłe życie tych ludzi. Nie tylko czyny, ale i myśli. W związku z nikłą obecnością tej tematyki w literaturze historycznej, autor szeroko zajął się tym aspektem. I dlatego mamy w tym dziele doskonale nam znane poczynania wojenne Batorego w zupełnie innym świetle. Dzięki głębokiej analizie źródeł popartym licznymi pozycjami literatury, wypływają tu nowe fakty, o którym wcześniej nie mieliśmy pojęcia. W tej kwestii dzieło to jest bardzo nowatorskie.Prezentujemy cztery tomy serii Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego: