Komedia pod tytułem „Świętoszek”, autorstwa mistrza i klasyka komedii – Moliera, jest najbardziej znanym utworem tego autora. Akcja komedii rozgrywa się w czasach współczesnych autorowi ( XVII wiek). Świętoszek jest obrazem współczesnego Molierowi społeczeństwa mieszczańskiego. Utwór jest przedstawicielem Klasycyzmu, odwołującego się do tradycji Antyku. Świętoszek jest komedią obyczajową, z uwagi na to iż przedstawia i piętnuje obyczaje oraz zwyczaje panujące wśród społeczeństwa – mieszczaństwa francuskiego. Autor w komedii używa trzech rodzajów komizmu: sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego. Akcja komedii posiada dosyć prosta fabułę. Tytułowa postać – Świętoszek, Tartuffe – prezentuje sobą w sposób zabawny negatywne cechy charakteru. Tartuffe jest: chciwy, próżny, przebiegły, niewdzięczny i bezwzględny. Postać Tartuffe’a prezentuje się swemu otoczeniu, jako osoba: dobra, skromna, pobożna. Komedia rozgrywa się w mieszczańskim domu, w Paryżu. Gospodarz Orgon jest osoba prawą, uczciwą, ale i naiwną. Wyrazem naiwności i prostoduszności Orgona jest zaufanie i podziw, jakim obdarza on postać Tartuffe’a i prezentowanych jego cnót na pokaz. Świętoszek jest zaliczany do kanonu dramatu w ogóle i gatunku komedii. Na temat utworu więcej w wypracowaniu.

„Świętoszek” Moliera – analiza utworu, wypracowanie