„Makbet” znakomita tragedia autorstwa Williama Szekspira to przestroga dla wszystkich tych, którzy pragną władzy za wszelką cenę. Makbet był jednym z najlepszych żołnierzy swego władcy Dunkana. Wracając z bitwy spotyka wiedźmy, które przepowiadają mu, że obejmie władzę. Makbet zwierza się z tego swej żonie, która namawia go do zabicia swego władcy, co też później czyni. Po objęciu władzy, rozpoczyna rządy tyrana. Eliminuje wszystkich, którzy mogliby zagrozić jego pozycji. Pomaga mu w tym żona, popadając coraz bardziej w obłęd. Makbet w obawie przed utratą tronu udaje się do wiedźm po kolejną wróżbę. Jest ona na tyle pokrętna, że uspakaja władcę. Doprowadza to do uśpienia jego czujności i w konsekwencji strącenia z tronu oraz śmierci.Czytaj więcej – www.wiedza24h.pl