Anton Czechow to rosyjski nowelista i dramatopisarz, w swoich opowiadaniach zajmował się przede wszystkim szeroko rozumianą tematyką społeczną.

W swoich licznych opowiadaniach niezwykle drobiazgowo i trafnie rozszyfrowuje zachowania ludzi, a szczególnie aparatu władzy i stosunku do niego zwykłego rosyjskiego zjadacza chleba. Z niezwykłą wnikliwością i prawdopodobieństwem autor zarysowuje postacie żyjące w carskiej Rosji.

Ukazuje ich słabostki i wady systemu oraz władzy w państwie. Posługuje się ironią, sarkazmem, nieraz nawet satyrą. Krytykuje zastaną sytuację, komentując wydarzenia, które opisuje.W opowiadaniu „Kameleon” Czechow pokazuje na przykład postać człowieka, który w zależności od sytuacji zmienia swoje poglądy.

Natomiast w „Śmierci urzędnika” natomiast poznajemy Czerwiakow, niskiego rangą urzędnika, który przez przypadek opluwa ważną personę. Załamany codziennie przeprasza wyższego rangą, lecz staje się coraz bardziej natrętny, co powoduje, że jest traktowany z jeszcze większą bezczelnością.

Ostatecznie Czewiakow umiera…

Książka dostępna w księgarni:

http://www.ebooki123.pl/czechow-smierc-urzednika_p620

http://www.empik.com/smierc-urzednika-czechow-antoni,p1135285788,ebooki-i-mp3-p