Warmia to kraina geograficzna nierozerwalnie związana z historią Polski. Zajęta przez Prusy już w czasie pierwszego rozbioru, wróciła na łono ojczyzny dopiero po drugiej wojnie światowej. Przez wiele dziesięcioleci, zasiedlane przez napływową ludność tereny nie były doceniane przez swoich nowych mieszkańców. Podobnie było z historią tych ziem. Na szczęście upływający czas przynosi modę na historię małej ojczyzny. Pojawiają się grupy nieformalne oraz stowarzyszenia, które na nowo odkrywają dzieje ich regionu. Powieść „Skarby cara Aleksandra” to właśnie przyczynek do wspomnianej idei.

Początek dziewiętnastego wieku. Przez Warmię przetacza się niezwyciężona dotąd armia Napoleona. Król Prus, choć sam jest sprawcą wojny, nie potrafi stawić czoła szybko zmieniającej się sytuacji i ucieka do Królewca. Wspierany przez cara Rosji, Aleksandra I, unika ostatecznie unicestwienia. Pokój zawarty w Tylży pozbawia Prusy znacznego obszaru lecz pozostawia je przy życiu. Zniszczone przez machinę wojny tereny Warmii próbują wrócić do normalnego życia. Podobne nadzieje ma mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego, Albert Giersz.Szczycący się polskimi korzeniami kowal powraca do domowych pieleszy po tułaczce, której losy zostały opisane w powieści „ Kurier Napoleona”. Trudy dnia codziennego, umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji, pozwalają Albertowi na spokojne życie. Niestety, w Gierszu odżywa tęsknota za życiem pełnym niebezpieczeństw, jakiego doświadczył w czasie kampanii napoleońskiej. Zasłyszana przypadkiem historia o skrzyni pełnej złota, która miała zostać ukryta w najbliższej okolicy stała się wodą na młyn. Albert bez reszty oddaje się poszukiwaniom, nie zważając na niebezpieczeństwa z tym związane. Pogoń za złotem przynosi wiele zaskakujących wydarzeń. W powieści mamy do czynienia ze śmiercią, tajemniczym mnichem ale także z codziennym życiem warmińskiej rodziny. Ich codziennym trudem, walką o lepsze jutro oraz szczęście najbliższych.

„Skarby cara Aleksandra” to powieść osnuta na prawdziwych wydarzeniach z dziewiętnastego wieku ale posiadająca jednocześnie bardzo aktualne przesłanie. Wiara, patriotyzm i rodzina. To wszystko razem wzięte tworzy wspaniały klimat i sprawia, że czas spędzony na lekturze wyżej wymienionej pozycji mija niesłychanie szybko.