Stomią nazywa się połączenie przewodu pokarmowego albo moczowego z powierzchnią skóry wykonane podczas operacji. Stosowana jest ona w różnych dolegliwościach, gdy wydalanie moczu albo kału nie jest możliwe. Jakie rodzaje stomii wyróżniamy?

Rodzaje stomii

Kolostomia
Gdy połączenie przewodu pokarmowego następuje w obszarze jelita grubego, wówczas taka stomia określana jest jako kolostomia. Wykonuje się ją na okrężnicy, zwykle po lewej stronie brzucha.

Wyróżnia się dwa rodzaje stomii tego typu – kolostomię końcową albo pętlową.

Najczęściej prowadzonym zabiegiem chirurgicznym tego typu jest końcowa kolostomia stała, gdy dochodzi do usunięcia części jelita grubego albo odbytnicy.

Treść wypływająca z kolostomii może przypominać zwykły kał, twardy albo półpłynny w zależności od tego, na którym odcinku jelita zostanie ona wykonana.

Ileostomia
Jeśli koniecznie jest przeprowadzenie operacji na jelicie cienkim, nazywanym również jelitem krętym, wówczas przeprowadza się ileostomię.

Ileostomia najczęściej wykonywana jest wtedy, gdy część jelita cienkiego albo jelita grubego jest objęta schorzeniem.

Treść wypływająca z ileostomii jest płynna albo półpłynna i jest ona bardziej „agresywna” ze względu na większą zawartość soków trzustkowych i kwasów żółciowych.Podobnie jak w przypadku kolostomii wyróżnia się dwa rodzaje stomii tego rodzaju, czyli ileostomię końcową oraz pętlową.

Urostomia
Jeżeli stomia ma być wykonana na układzie moczowym, wówczas jest ona określana jako urostomia.

Najczęściej prowadzona jest ona w sytuacji, gdy dochodzi do uszkodzenia pęcherza moczowego, nowotworów układu moczowego, urazów tego układu.

Jak korzystać ze stomii?

Gdy dochodzi do konieczności wyłonienia stomii, wówczas pacjent musi nauczyć się, jak z niej korzystać.

Stomia wymaga odpowiedniej pielęgnacji oraz stosowania specjalnych worków stomijnych, które przeznaczone są do zbierania treści pokarmowej albo moczu. Wyróżnia się różne systemy stomijne – jednoczęściowe, dwuczęściowe, worki kolostomijne otwarte, zamknięte, więc można dobrać je do własnych potrzeb.

Refundacja NFZ na wyroby stomijne umożliwia kupowanie ich w niższych cenach. W celu skorzystania z refundacji wyrobów stomijnych konieczne jest uzyskanie zlecenia na wyroby medyczne przygotowanego przez uprawnionego lekarza.