Renesans w Polsce jest epoką literacką i kulturalną określaną mianem złotego wieku kultury polskiej. W epoce tej, w Polsce powstało wiele znamienitych dzieł w obrębie całej sztuki. Kolebką Renesansu, czyli Odrodzenia były Włochy. Właśnie we Włoszech po wiekach średnich nastąpiło ożywienie w dziedzinie sztuki oraz powrót do wielu antycznych osiągnięć. Początek epoki Renesansu datuje się we Włoszech od XIV wieku. Rozprzestrzenienie się jej prądów na Europę północną przypada na XV wiek. W Polsce podobnie datuje się początek tej epoki na XV wiek. Rozkwit Renesansu w Polsce to XVI wiek. Odrodzenie utrzymywało się w Polsce jeszcze do początków wieku XVII. Renesans w Polsce, tak jak i w innych krajach, przyniósł osiągnięcia w dziedzinach: malarstwa, literatury, architektury, rzeźby, muzyki. W wypracowaniu na temat epoki znajdą się informacje o: głównych prądach, osiągnięciach, datach granicznych, historycznym tle i wiele innych. Wypracowanie może posłużyć jako gotowa praca lub sprawdzian. Więcej na wiedza24h.pl .

Renesans w Polsce, wypracowanie charakterystyka