Reformacja to niejednorodny ruch religijny, biorący sobie za cel zmianę obowiązujących dogmatów i władzy Kościoła rzymskiego. Początki reformacji upatrywać należy w działalności Jana Husa i ruchu Husytów w Czechach. Na podstawie działalności Jana Husa oraz rozpowszechniania się znajomości Biblii, dzięki drukowi, wśród wielu ludzi pojawiały się wątpliwości co do słuszności polityki Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Reformacja rozwija się od początku XVI wieku. Główne ośrodki Reformacji znajdują się w krajach północno-zachodniej Europy. Za znaczący akt rozpoczynający podważanie oficjalnych dogmatów i władzy Kościoła Katolickiego uznaje się przybicie 95 tez przez Marcina Lutra na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Luter zapoczątkował ruch reformy kościoła, który przekształcił się w odrębny kościół. Tak powstał Luteranizm. Inne odłamy Chrześcijaństwa powstałe w toku Reformacji to między innymi: Anglikanizm, Kalwinizm, Anababtyzm, Arianizm.

Reformacja z jej wielością głoszonych tez wpłynęła znacząco na rozwój pluralizmu i wymiany poglądów wśród Europejczyków. Dopuszczalność dyskusji i swobodnej wymiany poglądów odbyła się znacznym kosztem. Przez wiele dziesięcioleci trwały okrutne wojny religijne.

Więcej na wiedza24h w sprawdzianie.

Reformacja i powstałe w jej wyniku odłamy wyznaniowe