Ukazująca się „Przystępna gramatyka języka angielskiego” Ryszarda Purskiego jest w pewnym sensie już trzecim wydaniem tego niezwykle pożytecznego podręcznika. Poprzednie: „Podręczna gramatyka języka angielskiego” z 2002 oraz „Prosta i przyjacielska gramatyka angielska” z 2009 roku cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że autor postanowił przygotować nową wersję swojej pracy. Książka adresowana jest  do osób uczących się języka angielskiego, znających jego podstawy, jak i zaawansowanych, które chcą usystematyzować nabytą wiedzę, lub ją odświeżyć. Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych zasad gramatyki angielskiej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, nadających wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. I, co najważniejsze, całość podana jest w bardzo prostej formie.

Określniki: a i an występujące przed rzeczownikami nazywane są przedimkami nieokreślonymi (Indefinite Articles) i występują niezależnie od rodzaju rzeczownika. Forma a może występować bezpośrednio przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wymowie, w tym przed literami samogłoskowymi, wymawianymi jak spółgłoski, np.:            a car                a girl               a woman                   a unit                a university                                                   

            Przedimek a może występować także bezpośrednio przed innymi wyrazami będącymi określeniem rzeczowników, w przypadku kiedy wyrazy te rozpoczynają się od spółgłoski w wymowie, w tym przed literami samogłoskowymi, wymawianymi jak spółgłoski, np.:

             a high-quality product      a pretty girl         a very nice boy        a  European country

            Forma an może występować bezpośrednio przed rzeczownikami lub wyrazami stanowiącymi określenia rzeczowników rozpoczynającymi się od samogłoski w wymowie, w tym rozpoczynającymi się od niemego h, np.:

 

            an animal                    an Englishman                 an artist                    an hour    

            an opera singer           an English teacher          an honest woman