Miarą wartości człowieka według Orzeszkowej jest praca, co odpowiednio wyeksponowała w swym utworze pod tytułem „ Nad Niemnem”.  Orzeszkowa zahacza o wiele ważnych kwestii. Jednym z przedstawionych przez nią tematów jest wskaźnik wartości człowieka, którym jest praca. Autorka dokonała podziału swych bohaterów na pozytywnych i negatywnych, gdzie główne kryterium klasyfikacji wyznacza stosunek do pracy. Podział taki został zachowany również w poniższej pracy. W wypracowaniu znajdziemy także charakterystykę obu tych grup bohaterów. Prezentacja bohatera pozytywnego, jakim był Benedykt to niespełna jeden z elementów wypracowania. Wypracowanie zawiera 499 słów.Pobierz i przekonaj się jak bardzo wypracowanie to może okazać się pomocne podczas omawiania lektury lub pisania własnej pracy.

.