Powrót posła jest powieścią doby Oświecenia i autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza. Autor jest przedstawicielem idei oświeceniowych, sam utwór literacki także dokładnie wpasowuje się w charakterystyczne cechy literatury oświeceniowej. Można znaleźć wiele cech z dzieł mistrza Moliera. Julian Ursyn Niemcewicz był osobą zaangażowaną w ruch reformatorski dawnej szlacheckiej Rzeczpospolitej. J.U. Niemcewicz był aktywny społecznie i politycznie, był posłem na Sejm z ramienia stronnictwa patriotycznego. Czas powstania Powrotu Posła to czas znaczącej aktywności w życiu politycznym autora. Powieść możemy uznać za przejaw jego zaangażowania i walki o naprawę upadającej Rzeczpospolitej. Powrót Posła jest komedią polityczną, w którym jednak jest obecny wątek miłosny oraz wiele okoliczności natury społecznej i obyczajowej. Postacie występujące w utworze są wyraźnie podzielone na pozytywne i negatywne. Reprezentantami tego co złe w dawnej Polsce jest stronnictwo konserwatywne, wraz z ukazanymi wadami osobistymi jego przedstawicieli. Postacie szlachetne i dobre to oczywiście członkowie stronnictwa patriotycznego. Powrót Posła jako komedia polityczna miał pełnić funkcje dydaktyczne i zapewne także propagandowo-polityczne.

Niemcewicz „Powrót posła” – analiza utworu, wypracowanie