Przedwiośnie napisane zostało przez Stefana Żeromskiego w roku 1924. Były to trudne czasy dla narodu polskiego. Żeromski porusza w swej powieści tematy trudne i nie dla wszystkich oczywiste. Ukazał postać Cezarego Baryki, buntownika i zwolennika nadchodzącej rewolucji. Rozpuszczony młodzieniec przechodzi przemianę i odkrywa swoją tożsamość narodową. To w obronie swojego kraju staje w finałowej scenie opisanej w książce.

Wypracowanie to przedstawia odmienne poglądy i  postawy trójki głównych bohaterów na temat przemian jakie zachodzą w tamtym okresie. Ukazuje ich poglądy dotyczące komunizmu. Praca ta jest znakomitym uzupełnieniem lektury a nawet streszczenia. Pomocna może się okazać także podczas omawiania lektury na lekcji języka polskiego a także w chwili pisania własnej pracy. Tekst składa się z 314 wyrazów..

Postawy i poglądy bohaterów „Przedwiośnia”