Zawarte w tytule określenia „Poród w hipnozie. Szkoła Rodzenia”, można by ująć w jednym zdaniu „Hipnotyczna Szkoła Rodzenia”.

Głównym przesłaniem tej książki jest przygotowanie ciężarnej kobiety do porodu pozbawionego lęku i bólu.

Emocje nierozerwalnie związane są z bólem porodowym. To on spędza sen z powiek większości rodzących. Naładowanych negatywnymi informacjami nie zawsze prawdziwymi, a pochodzącymi z przekazów rodzinnych, koleżeńskich czy medialnych.

Żeby zapobiec takiej sytuacji, należało przerwać łańcuch zdarzeń poprzez zmniejszenie odczucia lęku (psychoterapia), obniżenie napięcia mięśniowego (ćwiczenia relaksacyjne) lub zastosowanie leków przeciwbólowych. Hipnoza sama w sobie działa na wszystkie trzy elementy koła Reda. Zmniejsza lęk i napięcie mięśniowe, działa przeciwbólowo pośrednio i bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, blokując przepływ bodźców bólowych.

Odczucie bólu porodowego związane jest z wieloma czynnikami: skurczami macicy, rozciągnięciem mięśni krocza i pochwy oraz stanem emocjonalnym. Dlatego wszystkie te czynniki muszą być uwzględnione w zwalczaniu przykrych dolegliwości związanych z porodem.

W Hipnotycznej Szkole Rodzenia wiedza położnicza przekazywana jest w dwojaki sposób — na poziomie świadomym słuchając i czytając teksty zawierające informacje na temat ciąży i porodu oraz na poziomie podświadomym poprzez sugestie hipnotyczne przekazywane podczas alfa-transu. Jest to swego rodzaju fantom porodowy, pozwalający przećwiczyć mentalnie wszystkie odczucia i reakcje. Tak jak by to było w czasie rzeczywistego porodu.

Lektura tej książki oraz ćwiczenia medytacji, a także wprowadzanie w trans hipnotyczny zawarte na płycie CD pozwalają osiągnąć rozluźnienie mięśni krocza i pochwy oraz spokój emocjonalny.Książka „Poród w hipnozie” jest jedyną pozycją tego typu w Polsce. Świadczy to o braku zainteresowania hipnozą porodową zarówno wśród lekarzy położników, położnych oraz samych pacjentek. W Krajach Zachodniej Europy i Ameryki w hipnozie rodzi rocznie kilkaset tysięcy kobiet, warto więc zainteresować się tym tematem.

Więcej informacji na stronie:

Poród w hipnozie. Szkoła rodzenia

https://www.facebook.com/porodwhipnozie/