Poezja sarmacka, była jednym z ważniejszych filarów Sarmatyzmu. Sarmatyzm natomiast to pewien rodzaj legendy i idei, powołanej do życia przez polską szlachtę. Sarmatyzm pokrywa się w Polsce znacznie z epoką Baroku. Pojęcia sarmaty i Sarmatyzmu stworzone zostały w oparciu o pół-legendarny lud z czasów starożytnych. Szlachta polska nominowała się spadkobiercami i potomkami ludu Sarmatów. Polski Sarmatyzm był nurtem ściśle nawiązującym do narodowej niezależności, gdzie wpływy zagraniczne były ograniczane oraz pomijane. W sarmackiej poezji dominowały cechy związane z ideą sarmacką. Były to: duma, odwaga, męstwo, patriotyzm, religijność (w tym kult maryjny). Bardzo ważnym elementem Sarmatyzmu i poezji sarmackiej była także wolność. Wolność polityczna szlachty, doprowadzona do skrajności, czego wyrazem było liberum veto. Najwybitniejszym przedstawicielem poezji sarmackiej był Wacław Potocki. Najbardziej znanym dziełem Wacława Potockiego jest „Transakcja wojny chocimskiej”. W wypracowaniu na temat poezji sarmackiej odnajdziecie główne nurty, przedstawicieli kierunków oraz tło historyczne.Więcej na : Poezja sarmacka charakterystyka, sprawdzian