„Pan Tadeusz” – centrum polszczyzny w Soplicowie

„Pan Tadeusz”, czyli znakomita epopeja Mickiewicza porusza wiele ciekawych wątków takich jak: miłość Zosi i Tadeusza, spór o zamek Horeszków oraz zemsta Gerwazego za śmierć Stolnika. Są to jednak niejedyne wątki, jakie autor zawarł w swym dziele. Jednym z ważniejszych wątków jest przedstawienie Soplicowa, „jako centrum polszczyzny”. To niezwykłe miejsce, jakim jest Soplicowo to ostoja gdzie bohaterowie uczą się staropolskich tradycji, jak również obyczajów szlacheckich przekazywanych im przez starsze pokolenia. Zachwycają się niezwykłymi urokami otaczającego ich krajobrazu, dzięki czemu mogą pielęgnować swój patriotyzm. Wypracowanie zawiera 415 słów.

Pobierz wypracowanie i przekonaj się jak bardzo pomocne może się okazać podczas omawiania lektury a nawet podczas przygotowań do sprawdzianu.

.

Soplicowo – centrum polszczyzny - pobierz