Opowiadania to szczególny bo krótki rodzaj utworów literackich. Czytając opowiadania szybko wchodzimy w temat utworu i szybko dochodzimy do rozwinięcia i zakończenia jego. Również szczególny jest gatunek literacki występujący pod nazwą fantastyka naukowa. W opowiadaniach fantastyczno naukowych wchodzimy do świata wyimaginowanego, przenosząc się w czasie i lub w przestrzeni. Odkrywamy zupełnie odmienne od naszego rzeczywistego światy ale czy na pewno? Utwory fantastyczno naukowe jak sama nazwa wskazuje opierają się na nauce zatem mają pewne a nawet silne odniesienie do rzeczywistości w postaci faktów naukowych. Takie też są opowiadania w zbiorze pod wspólnym tytułem fantazja. W zbiorze tym mamy kilka całkiem od siebie oderwanych opowiadań ale łączy je wspólna oś fantastyki naukowej. W opowiadaniu pierwszym wchodzimy do świata bardzo podobnego do naszego gdzie system władzy jest swego rodzajem totalitaryzmem przeciętności. Ten dziwny a zarazem bliski naszej rzeczywistości świat mógłby istnieć naprawdę gdyby oddać władzę nad naszym światem urzędnikom od statystyki. W kolejnym opowiadaniu znajdujemy się w świecie ludzkim, który czeka nas wszystkich być może w niedalekiej przyszłości. Świat ten jest całkowicie stechnicyzowany a człowiek jest absolutnie uzależniony od maszyn komputerów i centralnego internetowego komputera zwanego centrą. To uzależnienie prowadzi do sytuacji, w której ludzie jako element funkcjonującej całości stają się zbędni. Autorka szczególnie przestrzega przed takim światem nas jej współczesnych. W zbiorze tych opowiadań jest poruszonych wiele ciekawych problemów naszego współczesnego świata widzianych z perspektywie fantazji. Ta perspektywa stanowi pewne krzywe zwierciadło, w którym odbijają się problemy ludzkości.