sprawdzian z wesela Archive

  • „Wesele” Wyspiańskiego – test z lektury

    „Wesele” Wyspiańskiego – test z lektury

    Tworząc dramat „Wesele” Wyspiański posłużył się wieloma elementami zaczerpniętymi z tradycji teatru, poezji i muzyki a nawet plastyki. Utwór ten przepełniony aluzjami, niedopowiedzeniami oraz niejednoznacznymi obrazami staje się niemożliwy do zinterpretowania, przepełnia go symbolika. Autor pokusił się o nazwanie własnej kreacji dramatu „teatrem ogromnym”. Jego celem podczas pisania swoich dramatów był taki właśnie teatr, co [...]

    Read More