rozprawka kreon i antygona Archive

  • Rozprawka – Antygona i Kreon – konflikt tragiczny

    Rozprawka – Antygona i Kreon – konflikt tragiczny

    Rozprawka na temat konfliktu Antygony i Kreona w tragedii Sofoklesa. Tekst niewątpliwie pomocny przy omawianiu lektury. Poruszany przez każdego nauczyciela języka polskiego. Przydatny również w przygotowywaniu się do sprawdzianu z lektury. Sofokles zaliczany do grona trzech największych tragików starożytnej Grecji stworzył znakomita tragedię pod tytułem Antygona. Opowiada ona o konflikcie między królem a  Antygonąsiostrą dwojga [...]

    Read More