Miłość to uczucie, które góry potrafi przenosić. Trudno żyć z nią, trudno żyć bez niej – jest w nas zawsze, choć czasem nie potrafimy się do tego przyznać. Miłość nie jedno ma imię i różne jej odcienie przewijają się przez nasze życie. Beata Zając ukazuje jej różne oblicza w swoim zbiorku poezji. Bo przecież miłość to nie tylko uczucie między kobietą a mężczyzną, choć poeci najchętniej skupiają się właśnie na takiej miłości.

Miłość to również główny temat jaki przewija się w poezji Beaty Zając. Tomik poezji Miłość w różnych odsłonach opowiada o  każdego  rodzaju miłości: od tej  chrześcijańskiej, umiłowania do  przyrody, do Boga, rodziców,  do  dzieci,  od miłości do własnego  hobby { muzyka, sport, poezja, malarstwo , itp.}  po bardziej wzniosłe jak patriotyzm.  To ona odgrywa  w  naszym  życiu  bardzo  ważną  rolę,  a  może  nawet  najważniejszą,   dlatego  też   autorka pragnie  młodemu  pokoleniu,  również  za pośrednictwem  nauczycieli, wychowawców, czy  rodziców  przekazać  w  formie  własnych  utworów   tę  przeogromną ,  szlachetną wartość,  jaką  jest  MIŁOŚĆ.W każdej chwili i w każdym miejscu możemy dostrzec miłość, która jest w nas. Najważniejsze, by nie chować jej na dnie serca, a okazywać naszym bliskim, rodzicom, przyjaciołom, partnerowi. Okazać choć odrobinę uczucia zwierzętom, przyrodzie (dbając o nią i nie niszcząc), a wówczas świat będzie piękniejszy.

„Utwory, które napisałam, są dziełem Boga” – wywiad z Beatą Zając – http://autorzy365.pl/utwory-ktore-napisalam-sa-dzielem-boga-wywiad-z-beata-zajac_a6534

To  od  młodego pokolenia zależy przyszłość  naszego  narodu,  świata  a   na  nas, czyli  na rodzicach, dziadkach,   spoczywa  obowiązek  wpojenia  odpowiednich  zasad  moralnych  i  etycznych. Niech wiersze Beaty Zając staną się doskonałą okazją by się o tym przekonać, że miłość to cenny dar jaki możemy ofiarować innym ale również i być nią obdarzonym.