W sprzedaży ukazała się nowa książka pod tytułem „Miłość kliniczna”. Jest to powieść o charakterze miłosnym i obyczajowym gdzie możemy przeczytać o losach młodej bohaterki w jej młodzieńczych perypetiach miłosnych i nie tylko. Książka jest utworem dosyć dramatycznym gdzie uczucie miłości staje się drogą do większej dojrzałości emocjonalnej. Jak sama autorka pisze; nieszczęśliwa miłość sprzyja twórczości. Powieść jest skonstruowana w sposób dosyć nieskoordynowany chronologicznie. Jest w niej pełno retrospekcji i powrotów wspomnieniami do wydarzeń w danym momencie mających znaczenie w poznawaniu wnętrza głównej bohaterki. Czytając książkę czytelnik doświadcza wrażenia że staje się rozmówcą bohaterki, swego rodzaju „spowiednikiem”. W pierwszej kolejności poznajemy różne ciekawostki na temat bohaterki. Dowiadujemy się że miała urodzić się chłopcem i że nie lubi psów i fryzjerów. Potem poznajemy pierwszą miłość bohaterki. Było to w szkole i jej wybranek niestety polubił bardziej niż to należało jej przyjaciółkę. Co było powodem rozstania naszej bohaterki z obojgiem przyjaciółką i wybrankiem. Ta nieszczęśliwa miłość staje się powodem przygnębienia i tego że w nocy bohaterka dokonuje wpisu na blogu. Los jednak otwiera przed naszą bohaterką drogę szczęścia. Na blogu poznaje chłopaka o pseudo Fernando. Rodzi się prawdziwa romantyczna miłość. Co dalej się wydarzy dowiedzieć się tego możemy już z samej powieści.