Chyba każdy z nas kto był w klasie maturalnej czy też właśnie jest jej członkiem, bez chwili zawahania może wspomnieć czasy matury, kiedy to wszyscy bali się tego co nas czeka. Nikt tak naprawdę wcześniej nie spotkał się z egzaminem o tych rozmiarach, o tym poziomie trudności. Nikt też nigdy wcześniej nie spotkał się z egzaminem od którego tak wiele będzie zależeć. Od którego zależeć będzie nasza przyszłość i możliwości podejmowania danych studiów.

Oczywiście nie trzeba podkreślać jak wielki stres wywołuje sytuacja tego typu, bo każdy doświadczył tego na własnej skórze. Niewątpliwe, opanowanie nerwów pozwala uzyskać dużo lepszy wynik. Jak zatem można opanować nerwy ?

Przede wszystkim, znajomość własnych możliwości oraz co najważniejsze, wiara we własne umiejętności pozwala wierzyć nam, że wszystko się uda. Tak naprawdę na pęczki można wymienić takie sytuacje w których osoba mocno zdenerwowana z lepszą prezentacją maturalną uzyskała wynik znacząco gorszy od kogoś z przeciętną pracą maturalną, ale przekonaną o swoich możliwościach i pełnej wierze we własne umiejętności.

Skąd zatem można zaczerpnąć tak silną i wszechmogącą wiarę we własne umiejętności ? Wydaje się, że kluczem do takiego stanu rzeczy jest jak najlepsze przygotowanie prezentacji maturalnej. Jeżeli będziesz pewien, że prezentacja maturalna została przez Ciebie wykonana w stu procentach uczciwie, przyłożyłeś się do jej realizacji i z pasją pisałeś o tym co tak naprawdę myślisz to nie masz się czego obawiać – zawsze będziesz potrafił obronić swoje własne zdanie.

Dlatego też pisanie tego co naprawdę się myśli i uważa na dany temat pozwala osiągnąć sukces na maturze – zawsze wiesz co chciałeś napisać, a komisja musi oceniać nie Twoje poglądy, a właśnie umiejętność ich obrony. Wiele osób przegląda gotowe prezentacje maturalne, co jest posunięciem rozsądnym. Dzięki temu poznamy sposób w jaki takie przykładowe prezentacje maturalne są pisane, a co za tym idzie będziemy mieli pogląd na to jak się zabrać za pisanie naszej własnej prezentacji. 

Przykładowe tematy opracowanych prezentacji maturalnych:

Prezentacja maturalna Lekarz- zawód czy powołanie ?  Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy występujących w utworach literackich.  Prezentowana gotowa prezentacja maturalne  zawiera tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy, motywy lekarza w literaturze  zawierające słowa klucze:  „Motyw lekarza”, „Lekarz w literaturze”, „Pomoc potrzebującym”, „Hipokrates”  np.: Motyw lekarza w literaturze ujmowano z różnych punktów wiedzenia. Wizerunki lekarzy wobec ich powołania i przysięgi Hipokratesa. Lekarze egoiści i zadufani w swoje możliwości względem lekarzy z poświęceniem. Prezentacja maturalna powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Camus, Albert. Dżuma, Krall, Hanna. Zdążyć przed Panem Bogiem, Krasicki, Ignacy. Doktor w: Bajki i satyry, Krasicki, Ignacy. Doktor i zdrowie w: Bajki i satyry, Żeromski, Stefan. Ludzie bezdomni, Żeromski, Stefan. Siłaczka.

 

 Praca maturalna Małżeństwo w literaturze – Przykłady małżeństwa w literaturze na przełomie epok, Motyw małżeństwa – gotowa przykładowa prezentacja maturalna – Małżeństwa w literaturze. Praca porównuje sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich. Przykładowa prezentacja może być wykorzystana na wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Motyw małżeństwa”, „Instytucja małżeństwa”, „Związek kobiety i mężczyzny”, „Temat miłości” np.: Od zamierzchłych czasów kobiety i mężczyźni łączyli się w pary począwszy od swobodnego kojarzenia się w stadzie aż do pojawienia się standardów małżeńskich – związku jednego mężczyzny i jednej kobiety. Motyw małżeństwa w literaturze to wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Obecność motywu małżeństwa  wskazuje na wagę tego problemu w  literaturze wszystkich epok. Prezentacja maturalna powyższego tematu oparta jest o dzieła literackie:  Gombrowicz, W. Ferdydurke, Gustaw, Flaubert. Pani Bovary, Krasiński, Zygmunt. Nie-boska komedia, Kundera, Milan. Nieznośna lekkość bytu, Nałkowska, Zofia. Granica, Sinkiewicz, H. Pan Wołodyjowski.