Ciężko jest dorównać pisarzowi od lat postawionemu na piedestale literackich poczynań. Za takiego bez wątpienia uważa się Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, autora „Małego Księcia”. Powstała właśnie trzecia z książek o kontynuacji losów Małego Księcia, Pilota i Liska. Dwie wcześniejsze napisali: Jean-Pierre Davidts oraz Alejandro Guillermo Roemmers. Tym razem doczekaliśmy się polskiej wersji! Lisek, Pilot i Mały Książę – kolejnych 10 lat to opowieść o tym, co działo się dziesięć lat później po pierwszym spotkaniu Małego Księcia i Pilota. Kiedy samolot Pilota znów ulega poważnej awarii, ma on czas na to, by odszukać Liska. Miał wiele obaw, czy będzie w stanie go oswoić, czy go nie spłoszy i czy będzie potrafił z nim rozmawiać… Kiedy dochodzi w końcu do spotkania, Lisek wypowiada znaczące dla całego utworu słowa: „Jeżeli pytasz o mojego przyjaciela, to znaczy, że też go znasz. A jeżeli go szukasz, to znaczy, że nie chcesz i nie możesz o nim zapomnieć, bo o przyjacielu się pamięta.” Te właśnie słowa są odzwierciedleniem całego utworu. „Lisek, Pilot i Mały Książę – kolejnych 10 lat” to książka o prawdziwej przyjaźni, zaufaniu, wierze w zwycięstwo dobra nad złem. Jest kontynuacją dziecięcych marzeń o życiu w lepszym świecie, pozbawionym wojen, nietolerancji i agresji. Ukazuje moc heroicznej pomocy niesionej niesłusznie pokrzywdzonym, a jej lektura sprawia, że chce się być lepszym człowiekiem.