Juliusz Słowacki napisał dramat romantyczny jakim jest Kordian w 1833 roku. Dramat ten jest nawiązaniem do powstania listopadowego i nieudanego zamachu na życie cara Mikołaja I. Głównym bohaterem jest tytułowy Kordian czyli dający serce. Poznajemy go w wieku 15 lat jako przedwcześnie dojrzałego chłopca. Z biegiem czasu zachodzi w nim wiele przemian i ostatecznie stają on przed wielką próbą jaką jest zabicie cara, która okazuje się fiaskiem ze względu na słabość Kordiana.Wypracowanie to jest opisem tytułowego bohatera utworu Słowackiego. Ukazuj jego postać na przestrzeni wszystkich przemian jakie w nim zachodzą. Praca ta jest znakomitym uzupełnieniem lektury, przydatnym podczas omawiania Kordiana na lekcjach języka polskiego. Posłużyć może jako treść pomocnicza podczas pisania własnego wypracowania. Tekst składa się z 499 słów.

.

Kordian, tytułowy bohater utworu Słowackiego