Kolega pracuje głową” to tytuł nowej powieści o charakterze autobiograficznym. Autorem powieści jest Przemysław Lizniewicz a opowiada ona losy jednego chłopaka od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Powieść możemy zdecydowanie nazwać literaturą faktu gdyż mimo braku odniesień do szerszych wydarzeń historycznych jest zdecydowanie zapisem wydarzeń i przeżyć współczesnego człowieka. Akcja powieści zaczyna się od momentu kiedy nasz bohater ma około 4 lat i pokazuje nam świat przeżyć wewnętrznych dziecka. Z perspektywy dorosłego może to być dosyć zabawne a jednocześnie może być przyczynkiem do przywołania własnych wspomnień z dzieciństwa. Przemek – tak ma imię główny bohater – jest raczej grzecznym malcem ale w jego duszy i umyśle czai się mały diabełek, który chciałby się zbuntować przeciw grzecznemu i uporządkowanemu światu jaki go otacza. Takim aktem buntu jest wymalowanie przez małego Przemka postaci diabła na drzwiach swojego pokoju. Kiedy malowidło ma być ujawnione wobec babci Przemek wpada w panikę ale jakież jest jego rozczarowanie kiedy babcia kwituje złowrogie dzieło pobłażliwym stwierdzeniem „o jaki ładny diabełek”. Mały Przemek marzy też aby być chuliganem, którego wszyscy się boją i mieć aż 11 lat. Imponują mu niegrzeczni chłopcy, którzy nie słuchają się rodziców i dorosłych. W ten oto sposób pokrótce poznaliśmy losy i przeżycia Przemka z dzieciństwa. Dalsze jego losy do poznania w książce.