Pierwsze próby wyjaśnienia snów podejmowane były już w czasach szamańskich, kiedy wierzono, że w nocy dusze wędrują po świecie, a sny są odzwierciedleniem ich podróży. Z kolei starożytni Egipcjanie i Grecy uważali, że sny są sposobem łączności z bogami i zawierają boskie przesłanie. Podwaliny pod współczesną teorię snu złożył austriacki psychiatra Zygmunt Freud, który na początku dwudziestego wieku stwierdził, że sny odbijają nasze tłumione pragnienia. Jednak prawdziwe narodziny tej teorii miały miejsce później, kiedy – według poglądów Karla Gustawa Junga – sny stały się sposobem, w jaki podświadomość informuje nas o naszych nieuświadomionych ambicjach. Dzisiaj uważa się, że sny pomagają w przetwarzaniu emocji, z którymi nie umiemy sobie poradzić w stanie świadomości. Właśnie dlatego aby przyjrzeć się bliżej zagadnieniom dotyczących teorii snów zwłaszcza różnic teorii stworzonej przez Zygmunta Freuda a  Carla Gustawa Junga polecam pracę napisaną przez Wojciecha Filabera pt. „Kluczowe różnice pomiędzy teorią snów Zygmunta Freuda a Carla G. Junga”.