Jan Kochanowski uważany jest za najznamienitszego poetę polskiego Renesansu. Kochanowski to twórca zajmujący poczesne miejsce w historii całej literatury polskiej. Poeta urodził się najprawdopodobniej w roku 1530, gdyż data jego urodzin nie jest pewna, a zmarł w roku 1584. Kochanowski, jako człowiek swej epoki, łączył silną wiarę Boga oraz odnowione nurty filozoficzne zaczerpnięte przez Renesans z antyku. Epikureizm, stoicyzm to postawy filozoficzne cechujące jego życie i twórczość. W życiu Jana Kochanowskiego zaznaczyły się dwa okresy; dworski i czarnolaski. Okres, kiedy poeta osiadł w spokojnym majątku ziemskim w Czarnolasie, związany jest z głoszoną przez niego pochwałą życia spokojnego i pełnego cnót. Najbardziej znanymi dziełami Kochanowskiego są: Fraszki, Treny, Odprawa posłów greckich. Inne utwory to jeszcze np.: Psałterz Dawidów, Wróżki, Pieśni księgi dwoje, Satyr albo dziki mąż. Utwory Jana Kochanowskiego szerzej omawiane to te bardziej popularne. Odpraw posłów greckich to dla przykładu dramat o wymowie społeczno-politycznej, w którym można doszukać się odniesień do współczesnej Kochanowskiemu Polsce.Zapoznaj się z utworami Jana Kochanowskiego i przygotuj się na sprawdzian.

Ściąga na sprawdzian: utwory Jana Kochanowskiego