Jan Chryzostom Pasek to szlachcic i pisarz epoki Baroku. Jego powszechnie znanym dziełem są „Pamiętniki”. „Pamiętniki” Paska wpisują się w modę swoich czasów i są jednymi z wielu utworów pamiętnikarskich tamtej doby. „Pamiętniki” powstały około 1690 roku i opisują około 30 lat życia Jana Chryzostoma Paska. Ten autobiograficzny utwór powstał w nurcie Sarmackim literatury i kultury. Autor opisuje w nim swoje życie, które jest pełne przygód i wydarzeń, w jakich uczestniczył. „Pamiętniki” są podzielone na dwie części. Pierwsza z tych części opisuje przygody i wydarzenia związane z uczestnictwem w wojnie. Druga część utworu poświęcona jest spokojnemu życiu Paska w jego posiadłości. W drugiej części Pasek jest gospodarzem na swojej ziemi, na wsi. „Pamiętniki” oddają i obrazują postacie Sarmatów. Dowiemy się z nich o poglądach, przekonaniach i sposobie życia Sarmatów. Więcej w analizie utworu na wiedza24h.pl .

Jan Chryzostom Pasek – „Pamiętniki” – analiza