Adam Mickiewicz jak i Henryk Sienkiewicz to wielkie znakomitości polskiej literatury. Tworzyli oni wspaniałe dzieła, po dziś dzień niedoścignione. Podobnie jest z bohaterami ich książek. Zarówno Kmicic jak i Soplica to bardzo charakterystyczne postacie. Jeden i drugi popełnił sporo błędów za młodych lat dając się ponieść własnym emocjom. Podobnie jednak wychodzą na prostą, przechodzą gruntowną przemianę a odwagą swą i zamiłowaniem do ojczyzny dokonują wielkich czynów.

Wypracowanie to jest charakterystyką porównawczą Andrzeja Kmicica i Jacka Soplicy. Ukazuje ich cechy zarówno przed jak i po przemianie. Praca ta to bardzo dobre przygotowanie do omawiania lektur w szkole jak również nieocenione wsparcie podczas pisania własnej pracy. Wiedza ta może się okazać bardzo cenna na egzaminie maturalnym..

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic – porównanie