Niektórych ludzi i wydarzeń nie wolno nam zapomnieć. Wszystko, co ważne jesteśmy zobowiązani przekazać następcom. Iwan Franko to ukraiński pisarz, który szczerze pokochał Polskę. Trzeba poznać osobę i twórczość tego autora.

Polacy są dumni ze swojej historii. Już od najmłodszych lat mali Polacy odpowiadają na pytanie:

Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały. Gdzie Ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym Twa ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną…”.

Patriotyzm to cecha naszego narodu. Wiele państw podziwia Polskę przez wzgląd na wieloletnią walkę o wolność. Możemy być dumni ze swoich przodków. Wielkość kultury polskiej wyryta jest w dziełach literackich. Polscy pisarze i poeci wciąż inspirują i pouczają.

Iwan Franko, ukraiński pisarz który pokochał Polskę https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/iwan-franko-ukrainski-pisarz-ktory-pokochal-polske/

Iwan Franko to Ukraiński pisarz, który doceniał polskie materiały piśmiennicze. Ten autor od najmłodszych lat kształcił się, by zdobywać należytą wiedzę. Lata spędzone na edukacji na terenie Jasienicy Solnej, po czym pobieranie nauk w Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu, ukierunkowały pisarza. To dlatego kontynuował naukę na Uniwersytecie Lwowskim. Iwan Franko świetnie radził sobie z filologią i literaturą klasyczną. Już na pierwszym roku studiów pisarz za sprawą publikacji studenckich w czasopiśmie „Drah” opublikował swój pierwszy tomik wierszy Ballady i Opowiadania.

Franko bardzo wzbogacił poezję ukraińską w zakresie języka, figur stylistycznych, strofiki, rytmiki i wersyfikacji, uwolnił ja od schematu prostego „wiersza kołomyjkowego”.

krakow.pl

W tym czasie ukazała się także jego pierwsza powieść. Warto podkreślić, że po przybyciu do Lwowa Franko ogłaszał także na łamach almanachu Dnistrianka cykl opowiadań borysławskich.

Najważniejsze fakty z życia Iwana Franko

Franko urodził się 27 sierpnia 1856 roku w Nahujowicach, a zmarł 28 maja 1916 roku we Lwowie. Pisarz i poeta był slawistą, działaczem społecznym oraz tłumaczem biegle posługującym się wieloma językami. Iwan Franko zdobył tytuł doktora habilitowanego oraz był nominowany do nagrody Nobla. Niektórzy badacze uważają, że matka Franko pochodziła ze zubożałej rosyjskiej lub polskiej rodziny. Ten poeta i pisarz żył w szczęśliwym małżeństwie z Olhą z domu Chorużyńską, z którą doczekał się kilku synów. Iwan Franko tworzył do ostatnich chwil. W ostatnich latach ciężko chorował, ale chociaż nie był w stanie utrzymać w ręku pióra, dyktował tekst, który zapisywali jego bliscy. Ku pamięci tego wybitnego pisarza i poety dłuta Serhija Litwinienki na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ustawiony został pomnik. W Polsce istnieje Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu. Jego przedstawiciele: Jan Matkowski i Ihor Rozłucki opracowali bardzo obszerny zbiór artykułów dotyczących tego Ukraińca.

Iwan Franko przeżył wiele dramatycznych wydarzeń. Był moment kiedy poeta został aresztowany i posądzony o wrogość stosunków do Polaków. Okazuje się jednak, że działalność oraz twórczość literacka, naukowa, kulturalna oraz społeczno – polityczna sprawiła, że wiele z jego myśli zostało wcielonych do życia Galicji i polski. Ostatecznie udowodniono, że Iwan Franko był pisarzem i poetą, który obdarzył Polskę szczerym uczuciem. Ten wybitny autor długo poznawał polską poezję średniowieczną, a także literaturę XVI i XVII wieku. Ponadto Iwan Franko znał i przyjaźnił się z wieloma Polakami. Autor między innymi korespondował z Elizą Orzeszkową, cenił Jana Kasprowicza oraz Henryka Sienkiewicza. Ukraiński poeta i pisarz ponadto poruszał temat problemów chłopskich opisany przez Marię Konopnicką czy Bolesława Prusa.

Nazywają mnie nieraz gorliwi patrioci polscy nieprzyjacielem Polaków. Co mam powiedzieć na taki zarzut? Czy powołać się na świadectwo tych polaków i polek, których kocham, których wysoko cenię i dla których mam wszelki szacunek?”.

Iwan Franko, Obrazki Galicyjskie

Iwan Franko to pisarz i poeta, którego trzeba docenić. Ten myśliciel napisał ponad pięć tysięcy pozycji bibliograficznych. W skład jego dzieł wchodzą między innymi nowele, dramaty, poematy oraz przekłady z literatur obcych. Spuścizna tego twórcy doczekała się polskojęzycznego wydania. Krytycy literatury, literaci, wybitni pisarze oraz przedstawiciele bibliotek i uniwersytetów filologicznych docenili i polecają książki Iwana Franko.Na polskim rynku wydawniczym, dzięki staraniom Wydawnictwa Psychoskok, ukazały się dwie książki Iwana Franko. Są to skłaniające do refleksji pozycje, które wiele mówią o Ukraińcach i ich przyjaźni z Polską. Wojenny atak na Ukrainę, sprawia, że powinniśmy czuć się zobowiązani, żeby poznać kulturę naszych ukraińskich sąsiadów. Literatura bardzo nam to ułatwi. Prezes Poznańskiego Towarzystwa im. Iwana Franki, Przemysław Lis – Markiewicz również zachęca do czytania prozy ukraińskiego pisarza, słowami:

Zachwyciłem się twórczością Iwana Franki i zapragnąłem, żeby i inni Polacy mieli okazję poznać i polubić jego dzieła” .

Książka dowodząca, że Iwan Franko cenił Polskę to powieść „Skrzyżowane Drogi. Ukradzione szczęście”. Ta publikacja została przetłumaczona na język polski już jakiś czas temu. Odbiorcy są zainteresowani ukraińską literaturą. Główny bohater, Jewhenij jest studentem prawa we Lwowie. Uczący się młody Ukrainiec zakochuje się w polce o imieniu Regina. Niestety to uczucie napotyka wiele przeszkód. Dziewczyna zostaje przymuszona do ślubu ze starszym od siebie, agresywnym Stalskim. Jewhenij natomiast podupada na zdrowiu psychicznym. Iwan Franko tą powieść nie bez przyczyny kończy szczęśliwie. Czy w ten sposób pisarz i poeta przekonuje, że nie można tracić nadziei na odmianę losu?

Tysiące dzieł tego autora mówi o międzypaństwowej przyjaźni. Iwan Franko opisał dawny, budzący obawę czas na łamach powieści historycznej „Zachar Berkut”. Ludzie nie uczą się na błędach, dlatego powtarzają się największe dramaty. Ta powieść obrazuje moment, gdy Imperium Mongolskie zaczęło grabić innych. Zagrożenie europy wschodniej zostało dokładnie opisane. Barbarzyńskie czyny wyzwalają w ludziach najdziksze instynkty. Lęk i niepewność wielu skłania do zdrady nawet największych wartości. Motyw miłości sprawia, że ta opowieść wzrusza i na długo zapada w pamięci. „Zachar Berkut” Iwana Franko jest uznany za wybitny utwór literatury ukraińskiej. Należy podkreślić, że na łamach tej powieści historycznej pojawiły się zajścia mające miejsce na terenie niewielkiej wioski w Karpatach.

https://www.psychoskok.pl/produkt/zachar-berkut/

Chociaż Polskę i Ukrainę łączy bliskie sąsiedztwo, nadal zbyt mało wiemy o swojej kulturze. Niech zbliża nas literatura. Iwan Franko jest autorem, którego powinniśmy poznać. Pośród ponad jego 5 tysięcy pozycji znajduje się około tysiąc napisanych po polsku. Poznaj, chociażby powieści zaprezentowane powyżej.