Henryk Sienkiewicz to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich. Autor sławnej trylogii i powieści „Quo Vadis”, jest jednym z polskich laureatów nagrody Nobla. Właśnie za powieść „Quo Vadis”otrzymał tę cenną nagrodę. Jego twórczość przypada na trudny dla Polski okres historii – zabory, łączący się z epoką pozytywizmu. H. Sienkiewicz wpisuje się swoim życiem i twórczością w ideały pozytywizmu.

W ściądze potrzebnej na sprawdziany na różnych etapach edukacji znajdziecie kalendarium życia Autora oraz opisy, omówienia i interpretacje wybranych jego utworów.H. Sienkiewicz był jednym z bardziej płodnych twórców literatury polskiej. Jego utwory wnosiły wiele zagadnień natury narodowej i społecznej, zgodnie z duchem pozytywizmu. Szczególnie znana jest jego trylogia. Cykl powieści o czasach polskiej świetności i wielkości politycznej. Sam autor określił trylogię, że została napisana dla pokrzepienia serc. Powiedzenie to jest bardzo znane i naprawdę trylogia dawała wielu Polakom poczucie odzyskania dumy narodowej i nadzieję na odzyskanie niepodległości.