H. Sienkiewicz „Krzyżacy” – Test z lektury szkolnej

Test z lektury dla szkół gimnazjalnych pozwalający na sprawdzenie posiadanej wiedzy o „Krzyżakach” Sienkiewicza. Jest to powieść historyczna, która debiut swój miała w czasopiśmie „Tygodnik Ilustrowany” w latach 1897-1900. W postaci, jaką znamy ja dzisiaj, czyli książkowej ukazała się w 1900 roku.  Powieść ta była swoistym protestem autora przeciw germanizacji zaboru pruskiego. Opowiada o losach dwóch rycerzy walczący z Krzyżakami oraz o ich perypetiach miłosnych.

Dzięki temu testowi będziesz gotów na zbliżający się sprawdzian. Poniżej znajdują się przykładowe pytania do testu:

  • W jakich latach toczy się akcja powieści?
  • Jak nazywała się gospoda tyniecka, w której zatrzymali się Zbyszko i Maćko?
  • W jaki sposób Danusia uratowała Zbyszka przed karą śmierci?
  • Co Zbyszko ślubował Danusi?
  • Skąd pochodziła Jagienka?
  • Kto rywalizował o względy Jagienki?

H. Sienkiewicz „Krzyżacy” – Test z lektury szkolnej