Wśród książek, których tematyka jest umieszczona w kontekście filozofii wyznawanej przez ich autorów, zaliczyć można nowość na rynku, mianowicie ,,Geneza duszy” Tomasza Jurgiewicza. Jest to zbiór utworów, w których przedstawione zostały różne sfery rzeczywistości duchowej człowieka. Podczas lektury czytelnik zostaje wtajemniczony w podstawy filozofii życiowej opartej na Nauce Teozofii i Filozofii Złotego Różokrzyża ujętej w ramy Lectorium Rosicrucianum. Dla tych, którzy pasjonują się tematami filozoficznymi może być to okazja poznania nowej, zaskakującej perspektywy spojrzenia na otaczający świat, natomiast dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z lekturą filozoficzną może być to ciekawy początek fascynacji takim rodzajem literatury. Tomasz Jurgiewicz przedstawia podstawowe tezy swojej postawy względem Rzeczywistości, odwołując się zarówno ściśle do uczuć człowieka (,,Moc miłości”), do natury natury (,,Ciepłe niebo nocą”, ,,Czar złotej jesieni”, ,,Sen o jeziorze”), czy też sfery duchowej i boskiej (,,Dusza duchowa”, ,,Boska piramida”). Na uwagę zasługuje rozdział ,,Dusza Świata i cipka w interpretacji idei Faraona Piramidy duchowej wiedzy chrześcijańskiej”, którego tytuł może budzić pewne kontrowersje, jednak jest to, zdaje się, niezwykły monolog samego autora skierowany wprost do czytelnika. W książce ,,Geneza duszy” można odnaleźć wiele schematów i ilustracji, które okazują się bardzo pomocne w zrozumieniu tej wymagającej, filozoficznej lektury. Warto jednak sięgnąć po nią, aby przekonać się o tym, w jak niezwykły sposób można postrzegać rzeczywistość.