Przyrównanie dwóch żeńskich bohaterek dzieła Sienkiewicza „Krzyżacy”. Dokładny opis cech zarówno Jagienki i Danusi. Wypracowanie zawiera także elementy charakterystyki dynamicznej, jako że znaleźć w nim można opis przemian, jakie zachodzą w bohaterkach na przestrzeni mijających wydarzeń.

„Krzyżacy” to powieść historyczna ukazująca wydarzenia, jakie miały miejsce w latach 1399-1410 czyli konflikt jagiellońskiej Polski z zakonem krzyżackim. Fragmenty historyczne są jednak jedynie tłem dla głównego wątku, jakim są perypetie Zbyszka i Maćka z Bogdańca oraz Danusi córki Juranda ze Spychowa i Jagienki ze Zgorzelic.Wypracowanie to stanowi znakomite uzupełnienie streszczenia lektury. Może się również okazać bardzo pomocne podczas omawiania powieści Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego. Wypracowanie zawiera 452 słowa / 3105 znaków.

.

Danusia i Jagienka – Charakterystyka porównawcza pobierz