Rozwiązywanie problemów jest podstawą ewolucji człowieka. Są to metody, których używamy, aby zrozumieć, co dzieje się w naszym środowisku, zidentyfikować rzeczy, które chcemy zmienić, a następnie dowiedzieć się, co należy zrobić, aby uzyskać pożądany rezultat. Rozwiązywanie problemów jest źródłem wszystkich nowych wynalazków, ewolucji społecznej i kulturowej oraz podstawą gospodarki rynkowej. Jest podstawą ciągłego doskonalenia, komunikacji i uczenia się.

Codziennie rozwiązujemy jakieś problemy. Jeśli jesteś gotowy, aby przejść przez proste rozwiązanie, jakim jest ignorancja, zaprzeczanie lub przerzucanie winy i chcesz wziąć odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów, zapoznaj się z książką Williama Gruffa – Niemożliwe załatwiam od ręki.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

Jeśli to rozwiązanie problemu jest tak ważne w codziennym życiu, co to jest?

Rozwiązywanie problemów to proces obserwowania tego, co dzieje się w twoim środowisku; identyfikowanie rzeczy, które można zmienić lub ulepszyć; zdiagnozowanie, dlaczego stan obecny jest taki, jaki jest oraz jakie czynniki i siły na niego wpływają; opracowywanie podejść i alternatyw wpływających na zmianę; podejmowanie decyzji o wyborze alternatywy; podjęcie działań w celu wdrożenia zmian; oraz obserwowanie wpływu tych działań na środowisko.

Życie to ciągła walka z porażkami, które odnosimy. Ważne jest to, by się nigdy nie poddawać, bo nie wiadomo jak blisko jest rozwiązanie.

William Gruff

Każdy krok w procesie rozwiązywania problemów wykorzystuje umiejętności i metody, które przyczyniają się do ogólnej skuteczności wpływania na zmiany i określają poziom złożoności problemu, który można rozwiązać. Ludzie od najmłodszych lat uczą się, jak rozwiązywać proste problemy (nauka jedzenia, wykonywania skoordynowanych ruchów i komunikowania się) – a wraz z biegiem życia umiejętności rozwiązywania problemów są udoskonalane, dojrzewają i stają się bardziej wyrafinowane (umożliwiając im rozwiązywanie trudniejszych problemy).

Rozwiązywanie problemów jest ważne zarówno dla jednostek, jak i organizacji, ponieważ pozwala nam sprawować kontrolę nad naszym otoczeniem.

Naprawianie rzeczy, które nie działają

Niektóre rzeczy z czasem zużywają się i psują, inne są wadliwe od pierwszego dnia. Środowiska osobiste i biznesowe są pełne rzeczy, czynności, interakcji i procesów, które są zepsute lub nie działają w sposób, w jaki powinny działać. Rozwiązywanie problemów daje nam mechanizm identyfikowania tych rzeczy, określania, dlaczego są zepsute i określania sposobu działania, aby je naprawić.

Zajęcie się ryzykiem

Ludzie nauczyli się identyfikować trendy i rozwinęli świadomość związków przyczynowo-skutkowych w swoim środowisku. Umiejętności te nie tylko pozwalają nam naprawiać rzeczy, gdy się psują, ale także przewidywać, co może się wydarzyć w przyszłości (na podstawie przeszłych doświadczeń i bieżących wydarzeń). Rozwiązywanie problemów można zastosować do przewidywanych przyszłych zdarzeń i wykorzystać do umożliwienia działania w teraźniejszości, aby wpłynąć na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i/lub zmienić wpływ, jeśli zdarzenie nastąpi.

Nabranie odwagi i porzucenie strachu przed porażką bądź odrzuceniem jest krokiem zarówno do rozwiązania problemów, jak i osiągnięcia swoich celów.

William Gruff

Poprawa wydajności

Jednostki i organizacje nie istnieją w odosobnieniu w środowisku. Istnieje złożona i ciągle zmieniająca się sieć relacji, które istnieją, w wyniku czego działania jednej osoby często będą miały albo bezpośredni wpływ na innych, albo pośredni wpływ poprzez zmianę dynamiki otoczenia. Te współzależności umożliwiają ludziom współpracę przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów, ale także tworzą siłę, która wymaga od każdego ciągłego doskonalenia wydajności, aby dostosowywać się do ulepszeń wprowadzanych przez innych. Rozwiązywanie problemów pomaga nam zrozumieć relacje oraz wdrażać zmiany i ulepszenia potrzebne do konkurowania i przetrwania w ciągle zmieniającym się środowisku.

Nie jest ważne to, czy udało się na tę drogę wejść czy nie. Po prostu świadomość, że każdy dzień może obrócić nasze zainteresowania i ścieżkę, którą sobie obraliśmy o 180 stopni, też jest wyborem. Wyborem świadomego życia, w którym Ty decydujesz o każdym kroku, który postawisz, zamiast iść utartymi ścieżkami.

William Gruff

Wykorzystywanie okazji

Rozwiązywanie problemów to nie tylko reagowanie (i naprawianie) istniejącego obecnie środowiska. To także innowacyjność, tworzenie nowych rzeczy i zmienianie otoczenia, aby było bardziej pożądane. Rozwiązywanie problemów pozwala nam identyfikować i wykorzystywać szanse w środowisku oraz sprawować (pewny poziom) kontrolę nad przyszłością.

Książka do kupienia na stronie http://tylkorelaks.pl/590-niemozliwe-zalatwiam-od-reki-podreczny-poradnik-rozwiazywania-problemow-9788379005.html

Umiejętności rozwiązywania problemów i proces rozwiązywania problemów są krytyczną częścią codziennego życia zarówno jednostek, jak i organizacji. Rozwijanie i doskonalenie tych umiejętności poprzez szkolenie, praktykę i uczenie się może zapewnić możliwość skuteczniejszego rozwiązywania problemów, a z czasem rozwiązywać problemy o większym stopniu złożoności i trudności