Czasem warto pomyśleć o śmierci. A raczej o tym, co należy zrobić jeszcze za życia. Sporządzenie testamentu jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych spraw, którą należy zrealizować.

Nawet będąc w sile wieku, warto zabezpieczyć się przed różnymi zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na przedwczesne zakończenie życia. Sporządzając testament, zabezpieczamy siebie i swoich bliskich. Przekazanie ostatniej woli jest bardzo ważne, dlatego warto zadbać o ten szczegół i zająć się testamentem jak najwcześniej.

Kto powinien sporządzić testament?

Niezależnie od majętności i posiadanego kapitału, warto zadbać, by każdy z nas miał sporządzony testament. Pozwoli to na uniknięcie wielu niesatysfakcjonujących konsekwencji. Bezwzględnie każdy powinien zapisać swoją ostatnią wolę, tak by jasno stwierdzić, komu i co powinno zostać powierzone. Należy pamiętać, że po śmierci nie będziemy mogli już zdecydować, co i komu chcielibyśmy przekazać. Tym samym jedyną możliwością jest sporządzenie stosownych zapisów za życia, tak by wszystko odbyło się zgodnie z wolą zmarłego.

Absolutnie każdy powinien zadbać o ten element, samodzielnie decydując, co i komu powierzy. To znacząco ułatwi dalsze postępowanie.

Co się stanie bez testamentu?

Jeśli nie zdążymy uregulować swojej ostatniej woli, całość majątku zostanie przekazana najbliższym krewnym. W takim przypadku zastosowanie znajdzie prawo spadkowe. Z racji tego, że ten obszar prawny jest jednym z najbardziej zawiłych – może dochodzić do pewnego rodzaju roszczeń ze strony wszystkich możliwych spadkobierców.

Zazwyczaj jednak dziedziczenie obejmuje najbliższą rodzinę, tj. współmałżonka i dzieci. W związku z tym, w przypadku braku testamentu, całość zostanie przekazana i podzielona zgodnie z obowiązującymi regulacjami do najbliższych osób. Należy jednak pamiętać, że takowe rozwiązanie może być niewystarczające do otrzymania całości spadku przez współmałżonka i/lub dzieci, dlatego warto zadbać o to w testamencie. W takim właśnie przypadku konieczne będzie stwierdzenie nabycia spadku, czyli postępowanie sądowe, które określi grupę spadkobierców.Jak stworzyć testament?

Testament to nic innego jak oświadczenie woli. Takowe można sporządzić w dowolnej formie, a więc ustnej, pisemnej lub z nadaną większą mocą prawną – w obecności notariusza. W przypadku formy ustnej łatwo jest podważyć ustalenia, dlatego w rzeczywistości spadek może trafić do innych osób, aniżeli było to zgodne z wolą zmarłego.

Z kolei przy tworzeniu testamentu w formie pisemnej zwiększamy moc i klarowność zapisów. Warto sporządzić pismo tak, by w jasny sposób wskazywało spadkobierców i rodzaj otrzymanego spadku.

Czytaj również – Kto otrzymuje spadek, gdy nie został sporządzony testament?

Jeśli spadkodawca zamierza kogoś nie uwzględniać, warto zaznaczyć to w dokumencie. Wydziedziczenie jest możliwe, natomiast musi to być jasno zaznaczone i najlepiej sporządzone z odpowiednią mocą prawną. W innym przypadku możliwe będzie staranie się o tzw. zachowek, czyli część spadku, która należałaby się spadkobiercy, a został z niej wydziedziczony i tak będzie mu przysługiwała.

Przy tworzeniu testamentu najlepiej pamiętać o:

  • Stworzeniu ostatniej woli w formie pisemnej, najlepiej w obecności notariusza
  • Jeśli spadkodawca chce wykluczyć kogoś ze spadku, trzeba uwzględnić to poprzez wydziedziczenie
  • Podziale całego majątku, który nabyło się podczas całego życia
  • Uwzględnieniu dodatkowych zapisów, które mogłyby być zobowiązaniem do spełnienia woli zmarłego

Sporządzenie testamentu powinno być obowiązkowe. Niezależnie od majętności każdy powinien sporządzić takowe ustalenia. Zdecydowanie ułatwi to podział majątku i zminimalizuje ryzyko konfliktów rodzinnych. Tylko w ten sposób zmarły odpowiednio zadba o właściwe rozdysponowanie jego dóbr, dlatego właśnie warto sporządzić testament.