„Lalka” Prusa to jedna z najczęściej pojawiających się pozycji na egzaminie maturalnym. Głównym wątkiem tej powieści jest miłość Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Jednak poza ty w książce odnajdujemy również poruszenie tematu problemów, jakie spotykają polskie społeczeństwo oraz bardzo zróżnicowaną panoramę miasta, w którym toczy się akcja utworu.

Wypracowanie to jest charakterystyka społeczeństwa ówczesnej warszawy. Znajduje się w nim opis mieszkańców wraz z podziałem występujące wtedy grupy społeczne oraz polityczne.Odnajdziemy to charakterystykę mniejszości narodowych, jako znakomitych przedsiębiorców a także zubożałą grupę, jaką jest arystokracja. Praca ta jest znakomitym uzupełnieniem samej książki. Pomocne okazać się może nie tylko podczas omawiania lektury, ale również w chwili pisania własnej pracy. Tekst składa się z 523 słów.

.

Społeczeństwo w „ Lalce” Prusa – pobierz