John Keating jest jednym z bohaterów powieści „Stowarzyszenie umarłych poetów” autorstwa Nancy Kleinbaum. John jest nauczycielem w elitarnej szkole Weltona dla chłopców gdzie uczy języka angielskiego i gry w piłkę nożną. W szkole spotyka się z uczniami i wbrew panującym surowym zasadom wiktoriańskiej szkoły potrafi z nimi nawiązać bezpośredni, silny związek. John potrafi nauczyć chłopców że literatura i płynące z niej piękno może być źródłem wielkiej radości i przygody. Czytanie literatury i obcowanie z dziełami poetów daje chłopcom nowego ducha. Dzięki temu odkrywają oni w sobie samych siebie, zyskują wiatr w swoich żaglach. Lekcje z Keatingiem fascynują uczniów, poznawana literatura i sposób w jaki ją poznają wzbudza w nich zachwyt i sprawia im radość.John Keating prowadząc swoje fascynujące dla uczniów lekcje popada w konflikt z władzami szkoły, które nie potrafią zrozumieć i docenić jego wysiłków i osiągnięć. Tym niemniej ziarno przeprowadzonych lekcji pozostawia w jego uczniach trwały ślad i wzrasta zmieniając ich na całe życie. Zmienia ich na lepsze. Dzięki Johnowi niektórzy z chłopców odkrywają swoje powołanie, inni rozumieją że nie muszą tłamsić swej osobowości i mogą sami decydować o swoim życiu. Chłopcy rozumieją że mają prawo do własnego zdania i radości w codziennym życiu. John nauczył ich odwagi i skłonności do refleksji, wrażliwości na otaczający ich świat. Keating sam jest niepokorny względem sztywnych zasad akademii Weltona i całego ówczesnego społeczeństwa anglosaskiego. Swoja postawę nauczyciel przypłaca ostatecznie utratą pracy w szkole. Mimo to Keating odnosi zwycięstwo nad systemem i skostniałymi zasadami, krępującymi zbyt mocno indywidualizm uczniów.